Powrót do strony gównej

KASZUBSKI ZESPÓŁ "MALI HOPOWIANIE"
im. JANA WŁAŚNIEWSKIEGO z EGIERTOWA
Kaszubski zespół "Mali Hopowianie" im. Jana Właśniewskiego
z Egiertowa powstał w roku 2004. Działa przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Somoninie i Szkole Podstawowej w Egiertowie, która jest jego siedzibą.
Członkami zespołu są dzieci z klas I - VI SP w Egiertowie.
Wykonują tradycyjne pieśni i tańce kaszubskie, jednocześnie prezentując
stroje ludowe stylizowane na wzorze stroju kaszubskiego z końca XIX wieku.
Zespół występował w Danii, Słowacji oraz Rosji. W 2007 r. otrzymał II nagrodę
w Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów Tanecznych "Zatańcz z nami"
w Częstochowie.
Kierownikiem zespołu jest Katarzyna Patoka, kierownikiem muzycznym
Józef Stachnik a choreografem Żywilla Okła.Children’s folk band "Mali Hopowianie" was created in 2004. It works by Borough Culture Departament in Somonino and Primarty School in Egiertowo, where it is based. It consists of children at the age of 10-12. The band performs traditional folk dances and songs in folk costumes stylized on those from the end of 19th century. Their standard programme is called "z Kaszebscich stron". The band is directed by Katarzyna Patoka, Józef Stachnik who is responsible for the music, and Żywilla Okła their choreographer.

Die Kindervolksgruppe "Kleine Hopowianer" ist im Jahre 2004 entstanden. Sie arbeitet bei Gemeindekulturzentrum in Somonino und bei der Grundschule in Egiertowo, wo auch der Sitz der Gruppe ist. Die Mitglieder sind Kinder aus der 4.6. Klasse. Die Band führt traditionelle kaschubische Tänze und Lieber auf und trägt eine auf Ende des 19. Jahrhunderts stilierte kaschubische Volkstracht. Das letzt entstandene Standartprogramm nennt sich "Aus kaschubischer Gegend". Die Führerin der Gruppe ist Katarzyna Patoka, der Musikführer – Józef Stachnik und der Choreograph – Żywilla Okła.

------------------------------------

Dane kontaktowe:
Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie
83-314 Somonino, tel. (58) 684-11-26
e-mail: gok@somonino.pl

Kalendarz imprez GOK Somonino
Informacje bieżące GOK Somonino
Komunikaty GOK Somonino
Punkty Informacji Turystycznej
Historia Gminnego Ośrodka Kultury Somonino
Dziecięcy Zespół Folklorystyczny MALI HOPOWIANIE
Biblioteki przy GOK Somonino
Kawiarenka internetowa przy GOK Somonino
Gmina Somonino z lotu ptaka
Atrakcje turystyczne w regionie
Informacje - archiwum
Sponsorzy GOK Somonino
Stowarzyszenie "Przyjazna Wieś Kaszubska"
Kaszubski Klub Kolekcjonerów Fajki "Kaszëbskô Pipa"
Kontakt z GOK Somonino
Sala widowiskowa GOK Somonino
wirtulany spacer po GOK Somonino

--------------------------------------

W dniu 8 czerwca 2016 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Baninie odbył się I Powiatowy Konkurs zespołów wokalno-tanecznych na który zgłosiło się 7 zespołów z następujących placówek:
Zespół Pieśni i Tańca Słunôszka z SP nr 2 w Kartuzach, Zespół Pieśni i Tańca Małe Kaszuby ze SP w Przodkowie,
Zespół Marzebiónczi ze Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku, Zespół Skôrb Złoti Górë z Zespółu Kształcenia i Wychowania z Brodnicy Górnej, Zespół Mùlczi ze Szkoły Podstawowej w Miszewie, Zespół Wesołe Ludki z ZS w Kiełpinie oraz Zespół Mali Hopowianie z SP w Egiertowie.
Jury w składzie: Beata Stoppa, Zbigniew Jankowski (przewodniczący) i Roman Gtoth przyznało I miejsce Zespołowi Mali Hopowianie z Egiertowa, II Słunôszka z Kartuz, III miejsce Wesołe Ludki z Kiełpina. Zwycięzcy otrzymali
pamiątkowe puchary, nagrody rzeczowe i pieniężne.

----------------------------------------------------------------------


Mali Hopowianie w Muzeum Techniki Wojskowej "Gryf" w Dąbrówce
oraz w gospodarstwie agroturystycznym "Bielickowo" w miejscowości Kawle Dolne

30.06.2015 r.


----------------------------------------------------------------------

Mali Hopowianie w Kaliningradzie w Rosji
08-09.10.2011 r.

Zespół folkorystyczny "Mali Hopowianie" działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Somoninie z siedzibą w Szkole Podstawowej w Egiertowie po raz trzeci gościł zagranicą. Po występach w Danii, Słowacji tym razem pojechał do Rosji, gdzie uczestniczył w "Workshopie" organizowanym przez Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Moskwie, na którym przedstawiciele biur podróży i hoteli z obwodu kaliningradzkiego, woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, a takze goście z Węgier i Litwy wymieniali doświadczenia i nawiązywali kontakty.

Spotkanie odbyło się w centrum Kaliningradu - w Rybnej Birzie. Nasza delegacja również przygotowała stoisko z materiałami i gadżetami promocyjnymi, zapraszając na Kaszuby, do Powiatu Kartuskiego i Gminy Somonino.

Na podsumowanie "Workshopu" dla gości i uczestników w hotelu Kajzerhof Heliopark w czasie uroczystego bankietu wystąpił zespół "Mali Hopowianie", który został bardzo gorąco przyjęty i nagrodzony gromkimi brawami.

W niedzielę 9 października na zaproszenie ks. proboszcza Jerzego Steckiewicza z Parafii Św. Wojciecha w Kaliningradzie dzieci wystąpiły dla Polaków i Rosjan ze swoim półgodzinnym programem po mszy św., gdzie z ogromnym wzruszeniem zostali docenieni i zaproszeni na następny występ.

Wyjazd odbył się w ramach projektu pod nazwą: Wyjazd Kulturalno - Edukacyjny "JĘZYK I KULTURA: KASZUBSKA - POLSKA - ROSYJSKA", zorganizowany wspólnie z Akademią Morską w Gdyni, której delegacja również uczestniczyła w wyjeździe.

Wyjazd był możliwy dzięki zaangażowaniu Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego, Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie, Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Moskwie, Akademii Morskiej w Gdyni oraz wsparciu Starostwa Powiatowego w Kartuzach.
---------------------------------------------------------
    Mali Hopowianie na Słowacji - 2009 r.

© GOK Somonino. All rights reserved.