Powrót do strony głównej


  Najładniejsza Szopka Bożonarodzeniowa

Konkurs organizowany jest dla przedszkoli oraz dzieci i młodzieży
szkół podstawowych i gimnazjalnych
powiatu kartuskiego.
Oceniane są prace indywi
dualne, które zostały wyłonione w wyniku
konkursów przeprowadzonych w poszczególnych szkołach.
Prace powinny zawierać elementy
akcentujące region kaszubski.
Ocena prowadzona jest według kategorii wiekowych. W konkursie bierze
udział
od 30 do 40 placówek oświatowych powiatu kartuskiego.


Powiatowy Konkurs "Najładniejsza Szopka Bożonarodzeniowa"

dnia 12.12.2019, Somonino

>>> komunikat konkursu

>>> regulamin konkursu + karta zgłoszeniowa

Kalendarz imprez GOK Somonino
Informacje bieżące GOK Somonino
Komunikaty GOK Somonino
Punkty Informacji Turystycznej
Historia Gminnego Oœrodka Kultury Somonino
Dziecięcy Zespół Folklorystyczny MALI HOPOWIANIE
Biblioteki przy GOK Somonino
Kawiarenka internetowa przy GOK Somonino
Gmina Somonino z lotu ptaka
Atrakcje turystyczne w regionie
Kontakt z GOK Somonino
Stowarzyszenie "Przyjazna Wieœ Kaszubska"
Kaszubski Klub Kolekcjonerów Fajki "Kaszëbskô Pipa"
Informacje - archiwum
Wirtulany spacer po GOK Somonino


Powiatowy konkurs "Najładniejsza Szopka Bożonarodzeniowa"

dnia 14.12.2018, Somonino

>>> komunikat konkursu

>>> regulamin konkursu (pdf)

Powiatowy konkurs
"Najładniejsza Szopka Bożonarodzeniowa"

dnia 18.12.2017, Somonino

>>> regulamin konkursu
>>> komunikat konkursu

"NAJŁADNIEJSZA SZOPKA
BOŻONARODZENIOWA"
2016 r.

Somonino, 19 grudnia 2016 r.

>>> Regulamin Konkursu
>>> Komunikat

--------------------------------------------------------

Powiatowy konkurs "Najładniejsza Szopka Bożonarodzeniowa"
Somonino, 17 grudnia 2015 r.

>>> regulamin konkursu (pdf)
>>> regulamin konkursu (doc)

Protokół Komisji Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych w Somoninie z dnia 17 grudnia 2015 r.

W konkursie wzięło udział 960 wykonawców z 50 placówek oświatowych powiatu kartuskiego (przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych). Do oceny złożono 100 prac, w tym 37 prac zbiorowych, wykonanych przez 897 młodych plastyków (przedszkola i klasy "0") oraz 63 prac indywidualnych.

Zgodnie z regulaminem konkursu, uczniowie, którzy zajęli miejsca od I do III oraz wyróżnieni w konkursie otrzymują nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy zaś - nagrody pocieszenia w postaci książeczek i słodkich upominków.

Komisja w składzie:
- Mirosława Kazana
- Stanisława Neubauer
w dniu 14.12.2015 r. dokonała oceny prac złożonych do Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Po dokładnym zapoznaniu się z przedstawionymi pracami Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:

PRZEDSZKOLA
I miejsce - ZKiW w Dzierżążnie
II miejsce - Przedszkole "Chatka Puchatka" w Gowidlinie
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Węsiorach
III miejsce - ZKiW - Przedszkole w Szymbarku
Wyróżnienie - Punkt Przedszkolny "Pod Grzybkiem" w Grzybnie
Wyróżnienie - ZKiW w Stężycy
Wyróżnienie - ZKiW w Klukowej Hucie

KLASY "0"
I miejsce - Zespół Szkół w Tuchlinie
II miejsce - Przedszkole "Chatka Puchatka" w Gowidlinie
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Puzdrowie
Wyróżnienie - Zespół Szkół w Gowidlinie
Wyróżnienie - Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie

KLASY I-II
I miejsce - Kacper Mering/Szkoła Podstawowa w Węsiorach
II miejsce - Jakub Kwidziński/Szkoła Podstawowa w Borzestowie
III miejsce - Andżelika Pobłocka/ Publiczna Szkoła Podstawowa
            w Borku Kamiennym
III miejsce - Maja Kąkol/ Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej
Wyróżnienie - Julia Wiśniewska/Zespół Szkół w Chmielnie
Wyróżnienie - Liliana Muńska/ Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie
Wyróżnienie - Dawid Pawelczyk/Zespół Szkół w Gowidlinie

KLASY III-IV
I miejsce - Maja Grzymska/Zespół Szkół w Somoninie
II miejsce - Martyna Konkol/Zespół Szkół, SP i Gimnazjum w Miechucinie
II miejsce - Wiktoria Daleka/ZKiW w Kamienicy Szlacheckiej
III miejsce - Julia Tarasiuk/ZPG I SP w Baninie
III miejsce - Norbert Holk/Zespół Szkół w Czeczewie
Wyróżnienie - Marta Dąbrowska/Zespół Kształcenia i Wychowania
            w Brodnicy Górnej
Wyróżnienie - Natalia Wansel/ Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie
Wyróżnienie - Ignacy Kobiela/Zespół Szkół w Staniszewie

KLASY V - VI
I miejsce - Kinga Kuziemkowska/Zespół Ksztalcenia i Wychowania w Stężycy
II miejsce - Grzegorz Liszewski / Zespół Szkół w Chwaszczynie
II miejsce - Patrycja Reglińska/ Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie
III miejsce - Sebastian Szarmach/Szkoła Podstawowa w Węsiorach
III miejsce - Krystian Schmidt / Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
Wyróżnienie - Emilia Glazik /Parafialna Szkoła Podstawowa w Żukowie
Wyróżnienie - Agata Konkel/Zespół Szkół w Somoninie
Wyróżnienie - Kamil Tuskowski/Szkoła Podstawowa w Niestępowie

KLASY GIMNAZJALNE
I miejsce - Weronika Pobłocka /Zespół Szkół w Sulęczynie
I miejsce - Karolina Damps /Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Żukowie
II miejsce - Maciej Szchmidt/Zespół Szkół w Chmielnie
III miejsce - Julia Patoka/ Zespół Szkół w Somoninie
Wyróżnienie - Rafał Czaja/ZS, SP i Gimnazjum w Miechucinie
Wyróżnienie - Mirosława Mejna /ZKiW w Klukowej Hucie

--------------------------------------------------------------

Powiatowy konkurs "Najładniejsza Szopka Bożonarodzeniowa"
Somonino, 18 grudnia 2014 r.


Protokół Komisji Powiatowego Konkursu Szopek
     Bożonarodzeniowych w Somoninie z dnia 18 grudnia 2014 r.

W konkursie wzięło udział 957 wykonawców z 40 placówek oświatowych powiatu kartuskiego (przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych). Do oceny złożono 104 prace, w tym 39 prac zbiorowych, wykonanych przez 892 młodych plastyków (przedszkola i klasy "0") oraz 65 prac indywidualnych.
Zgodnie z regulaminem konkursu, uczniowie, którzy zajęli miejsca od I do III oraz wyróżnieni w konkursie otrzymują nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy zaś - nagrody pocieszenia w postaci książeczek i słodkich upominków.

Komisja w składzie:
Przewodnicząca - Iwona Formela
Członkowie: Mirosława Kazana i Stanisława Neubauer
w dniu 16 grudnia 2014 r. dokonała oceny prac złożonych do Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Po dokładnym zapoznaniu się z przedstawionymi pracami Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:

PRZEDSZKOLA
I miejsce - Przedszkole "Chatka Puchatka" w Gowidlinie
II miejsce - Gminne Przedszkole Samorządowe w Sulęczynie
     oddział w Węsiorach
III miejsce - Przedszkole Samorządowe w Chmielnie
III miejsce - Przedszkole w Maksie
III miejsce - Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie
Wyróżnienie - Zespół Szkół w Gowidlinie
Wyróżnienie - Zespół Kształcenia i Wychowania - Przedszkole w Szymbarku
Wyróżnienie - Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Prokowie

KLASY "0"
I miejsce - Zespół Szkół w Tuchlinie
II miejsce - Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Borzestowie
Wyróżnienie - Zespół Szkół w w Czeczewie
Wyróżnienie - Zespół szkół w Chwaszczynie

KLASY I - II
I miejsce - Wansel Dominika - Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie
I miejsce - Żołyniak Weronika - Zespół Szkół w Chwaszczynie
II miejsce - Czaja Małgorzata - Zespół Szkół w Miechucinie
II miejsce - Dębska Julia - Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie
III miejsce - Gronda Jan - Szkoła Podstawowa w Borzestowie
III miejsce - Kamińska Julia - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kartuzach
Wyróżnienie - Klupczyński Nicolas - Szkoła Podstawowa w Glinczu
Wyróżnienie - Pobłocka Andżelika - Publiczna Szkoła Podstawowa
     w Borku Kamiennym

KLASY III - IV
I miejsce - Hinc Bartosz - Szkoła Podstawowa w Niestępowie
I miejsce - Kuziemkowska Kinga - Zespół Kształcenia i Wychowania
     w Stężycy
II miejsce - Konkol Martyna - Zespół Szkół w Miechucinie
II miejsce - Jereczek Robert - Szkoła Podstawowa w Podjazach
III miejsce - Damps Adam - Szkoła Podstawowa w Borzestowie
III miejsce - Dampc Wiktoria - Zespół Szkół w Chwaszczynie
Wyróżnienie - Mechliński Filip - Szkoła Podstawowa w Sierakowicach

KLASY V - VI
I miejsce - Pobłocka Dominika - Publiczna Szkoła w Borku Kamiennym
I miejsce - Hinc Agata - Szkoła Podstawowa w Niestępowie
II miejsce - Klawikowska Aleksandra - Zespół Szkół w Miechucinie
II miejsce - Reglińska Patrycja - Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie
II miejsce - Liszewski Grzegorz - Zespół Szkół w Chwaszczynie
III miejsce - Wilczewska Weronika - Parafialna Szkoła Podstawowa
     w Żukowie
III miejsce - Witbrot Klaudia - Szkoła Podstawowa w Łyśniewie
     Sierakowickim
Wyróżnienie - Wydrowski Maciej - Szkoła Podstawowa w Prokowie
Wyróżnienie - Etmański Michał - Szkoła Podstawowa w Borzestowie

KLASY GIMNAZJALNE
I miejsce - Hinc Zuzanna - Publiczne Gimnazjum nr 2 w Żukowie
II miejsce - Pobłocka Weronika - Zespół Szkół w Sulęczynie
III miejsce - Szmidt Maciej - Zespół Szkół w Chmielnie
III miejsce - Liedtka Kamil - Zespół Szkół w Staniszewie
Wyróżnienie - Czaja Rafał - Zespół Szkół w Miechucinie
Wyróżnienie - Błaszkowski Dawid - Zespół Placówek Specjalnych
     w Kartuzach

-------------------------------------------------------------------------------

Powiatowy konkurs "Najładniejsza Szopka Bożonarodzeniowa"
Somonino, 17 grudnia 2013 r.

-------------------


Protokół Komisji Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych w Somoninie z dnia 17 grudnia 2013 r.

W konkursie wzięło udział 569 wykonawców z 36 placówek oświatowych powiatu kartuskiego (przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych). Do oceny złożono 79 prac, w tym 25 prac zbiorowych, wykonanych przez 515 młodych plastyków (przedszkola i klasy "0") oraz 54 prace indywidualne. Zgodnie z regulaminem konkursu, uczniowie, którzy zajęli miejsca od I do III oraz wyróżnieni w konkursie otrzymują nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy zaś - nagrody pocieszenia w postaci książeczek i słodkich upominków.

Komisja w składzie:
Przewodnicząca - Iwona Formela
Członkowie:
    - Mirosława Kazana
    - Stanisława Neubauer
w dniu 12 grudnia 2013 r. dokonała oceny prac złożonych do Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych.

Po dokładnym zapoznaniu się z przedstawionymi pracami Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:

PRZEDSZKOLA
    I miejsce - Przedszkole "Chatka Puchatka" w Gowidlinie
    II miejsce - Niepubliczne Przedszkole "Bajeczny Ogród" w Sierakowicach
    III miejsce - Przedszkole Niepubliczne "Aniołek" w Kiełpinie
    Wyróżnienie: - Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie
            - Niepubliczne Przedszkole "aKuKu 2" w Kartuzach
            - Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Kartuzach

KLASY "0"
    I miejsce - Zespół Szkół w Miechucinie
    II miejsce - Przedszkole Niepubliczne "Aniołek" w Kiełpinie
    III miejsce - Zespół Szkół w Czeczewie
    Wyróżnienie: - Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
            - Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie
            - Zespół Szkół w Leźnie
            - Szkoła Podstawowa w Borzestowie

KLASY I - II
    I miejsce - Martyna Konkol - ZS Miechucino
    II miejsce - Norbert Holk - ZS Czeczewo
    III miejsce - Nikodem Rutkowski - SP Sierakowice
    Wyróżnienie: - Kacper Trznadel - SP Żukowo
            - Mateusz Dębski - ZKiW Dzierżążno
            - Kornelia Kurs - SP Borzestowo
            - Maja Grzymska - ZS Somonino
            - Julia Brzeska - ZS Chwaszczyno
    Nagroda Specjalna - Maciej Wydrowski - SP Prokowo

KLASY III - IV
    I miejsce - Kinga Kuziemkowska - ZKiW Stężyca
    II miejsce - Szymon Elwart - SP Żukowo
            - Julia Młyńska - SP Sierakowice
    III miejsce - Maksymilian Schmidt - ZS Chmielno
            - Patrycja Reglińska - SP Skrzeszewo
    Wyróżnienie: - Filip Klasa - ZS Miechucino
            - Anna Białk - ZS-P "Mała Szopa" w Szopie
            - Kamila Strongowska - SP Prokowo
            - Mateusz Recmer - ZS Chwaszczyno

KLASY V - VI
    I miejsce - Aleksandra Klawikowska - ZS Miechucino
    II miejsce - Edyta Hinca - Publ. SP Borku Kamiennym
            - Jagoda Kazana - SP Żukowo
    III miejsce - Klaudia Bojanowska - SP Sierakowice
            - Paulina Wilczewska - Parafialna SP Żukowo
            - Natalia Zarach - SP Skrzeszewo
    Wyróżnienie: - Kinga Marszałkowska - SP Banino
            - Zuzanna Halman - ZS Przodkowo
            - Arkadiusz Szleja - ZS Somonino
            - Kinga Wydrowska - SP Prokowo
            - Jakub Etmański - SP Borzestowo

KLASY GIMNAZJALNE
    I miejsce - Martyna Szodrowska - ZS Staniszewo
    II miejsce - Rafał Czaja - ZS Miechucino
    III miejsce - Łukasz Rompczyk - ZS Pomieczyno
    Wyróżnienie: - Kacper Stenzel - PG Nr 2 Żukowo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Komisji Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych w Somoninie
      z dnia 17 grudnia 2012 r. - Somonino

                              >>> regulamin

PRZEDSZKOLAW konkursie wzięło udział 487 wykonawców z 30 placówek oświatowych powiatu kartuskiego (przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych). Do oceny złożono 59 prac, w tym 21 prac zbiorowych, wykonanych przez
196 młodych plastyków (przedszkola i klasy "0") oraz 38 prac indywidualne.
Zgodnie z regulaminem konkursu, uczniowie, którzy zajęli miejsca od I do III
oraz wyróżnieni w konkursie otrzymują nagrody rzeczowe, pozostali
uczestnicy zaś - nagrody pocieszenia w postaci książeczek i słodkich
upominków.

Komisja w składzie:
Przewodnicząca - Iwona Formela
Członkowie:
- Mirosława Kazana i Angelika Czaja
w dniu 14 grudnia 2012 r. dokonała oceny prac złożonych do Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Po dokładnym zapoznaniu się
z przedstawionymi pracami Komisja postanowiła przyznać następujące
miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:

      I miejsce - Przedszkole Niepubliczne "Bajeczny Ogród" w Sierakowicach
      II miejsce - Przedszkole Niepubliczne "Aniołek" w Kiełpinie
      III miejsce - Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Żukowie
      Wyróżnienie - Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie
            - Niepubliczne Przedszkole "aKuKu" w Kartuzach
            - Zespół Kształcenia i Wychowania w Gołubiu

KLASY "0"
      I miejsce - Przedszkole Niepubliczne "Aniołek" w Kiełpinie
      II miejsce - Zespół Szkół w Miechucinie
      III miejsce - Szkoła Podstawowa w Borzestowie
      Wyróżnienie - Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
            - Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie

KLASY I - II
      I miejsce - Małgorzata Kaleta - SP Czeczewo
      II miejsce - Stanisław Małycha - SP Glincz
      III miejsce - Igor Czerwiński - ZKiW Dzierżążno
      Wyróżnienie - Natalia Mierska - SP Skrzeszewo
            - Julia Jank - SP Borzestowo
            - Fabian Puzdrowski - ZS Chmielno

KLASY III - IV
      I miejsce - Angelika Schwichtenberg - SP Połęczyno
      II miejsce - Aleksandra Klawikowska - ZS Miechucino
      III miejsce - Błażej Kurs - SP Borzestowo
      Wyróżnienie - Matylda Cybula - ZKiW Dzierżążno
            - Michał Bichowski - ZS Chwaszczyno
            - Magdalena Pryczkowska - ZS Chmielno
      Nagr. Spec. - Łukasz Treder

KLASY V - VI
      I miejsce - Rafał Czaja - SP Reskowo
      II miejsce - Natalia Hinc - SP Połęczyno
      III miejsce - Ewa Skrzypkowska - SP Borzestowo
      Wyróżnienie - Angelika Mierska - SP Skrzeszewo
            - Alicja Rychert - ZS Somonino
            - Kinga Marszałkowska - SP Banino
      Wyr. Szczeg. - Patryk Bronk - SP Sierakowice
            - Maciej Schmidt - ZS Chmielno
            - Edyta Hinca - ZS Mściszewice

KLASY GIMNAZJALNE
      I miejsce - Edyta Czaja - ZS Miechucino
      II miejsce - Martyna Socha - ZS Somonino
      III miejsce - Szymon Makurat - ZS Mściszewice

----------------------------------------


Komunikat Komisji Powiatowego Konkursu Szopek Bożonaro-
      dzeniowych w Somoninie z dnia 16 grudnia 2011 r. - Somonino
W konkursie wzięło udział 427 wykonawców z 36 placówek oświatowych powiatu kartuskiego
(przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych). Do oceny zostało złożonych 72 prace, w tym
20 prac zbiorowych, wykonanych przez 375 młodych plastyków (przedszkola i klasy "0") oraz 52 prace indywidualne.
Uczniowie, którzy zajęli miejsca od I do III oraz wyróżnieni w konkursie otrzymują nagrody rzeczowe,
pozostali uczestnicy zaś - nagrody pocieszenia w postaci książeczek i słodkich upominków.

Komisja w składzie:
Przewodnicząca - Stanisława Neubauer
Członkowie: Mirosława Kazana, Iwona Formela
w dniu 16 grudnia 2011 r. dokonała rozstrzygnięcia Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych.
Po dokładnym zapoznaniu się z przedstawionymi pracami Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca
w poszczególnych kategoriach wiekowych:

PRZEDSZKOLA
I miejsce - Przedszkole Niepubliczne "Aniołek" w Kiełpinie
II miejsce - Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie
III miejsce - Zespół Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie
Wyróżnienie - Niepubliczne Przedszkole "Bajeczny Ogród" w Sierakowicach
                    - Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie

KLASY "0"
I miejsce - Przedszkole Niepubliczne "Aniołek" w Kiełpinie
II miejsce - Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie
III miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kartuzach
Wyróżnienie - Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej
                    - Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
                    - Szkoła Podstawowa w Szarłacie

KLASY I - II
I miejsce - Kinga Wenta /SP Szarłata/
II miejsce - Natalia Bronk /SP Sierakowice
III miejsce - Natalia Mierska /SP Skrzeszewo/
                    - Fabian Puzdrowski /ZS - SP Chmielno/
Wyróżnienie - Klaudia Ostrowska /ZKiW Brodnica Górna/
                    - Matylda Cybula /ZKiW Dzierżążno/
                    - Maciej Wydrowski /SP Prokowo/

KLASY III - IV
I miejsce - Zuzanna Bronk /ZKiW Brodnica Górna/
II miejsce - Patrycja Schwichtenberg /SP Połęczyno/
III miejsce - Aleksandra Formela /ZSPiG Czeczewo/
Wyróżnienie - Jan Kwiatkowski /ZPG i SP Przyjaźń/
                    - Stanisław Birr /ZS Mściszewice/
                    - Wiktoria Broner /SP Skrzeszewo/
                    - Zuzanna Czaplewska /SP Sierakowice/
                    - Kinga Wydrowska /SP Prokowo/

KLASY V - VI
I miejsce - Zuzanna Hinc /SP Niestępowo/
II miejsce - Julianna Puzdrowska /ZS - SP Chmielno/
III miejsce - Łukasz Rompczyk /ZSPiPG Pomieczyno/
Wyróżnienie - Oliwia Gliniecka /ZKiW Brodnica Górna/
                    - Aleksandra Bistron /SP Somonino/

KLASY GIMNAZJALNE
I miejsce - Krzysztof Czaja /Gimnazjum w Miechucinie/
II miejsce -
III miejsce -
Wyróżnienie - Martyna Socha /GP Somonino/

Poza tym Komisja wyróżniła prace uczniów w przedziale klas V - VI, które otrzymały nagrody Galerii "Neubauer". Należą
do nich: Maciej Schmidt /ZS - SP Chmielno/, Damian Dahm /SP Łapalice/ oraz Angelika Cyrzan /SP Skrzeszewo/.

     >>> regulamin

----------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Komisji Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych w Somoninie
z dnia 17 grudnia 2010 r. - Somonino

W konkursie wzięło udział 542 wykonawców z 46 placówek, w tym
z 12 przedszkoli, 28 szkół podstawowych i 6 szkół gimnazjalnych powiatu
kartuskiego. Do oceny zostało złożonych 80 prac, w tym 26 prac zbiorowych
i 54 prace indywidualne.
Uczniowie, którzy zajęli miejsca od I do III oraz wyróżnieni w konkursie
otrzymują nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy zaś - nagrody pocieszenia
w postaci książeczek oraz słodkich upominków za prace zbiorowe.

Komisja w składzie:
1. Iwona Formela - Przewodnicząca Komisji
2. Emilia Radomska
3. Natalia Labuda
4. Urszula Wilkowska-Hein
5. Danuta Kosowska
6. Monika Halman

w dniu 17 grudnia 2010 r. dokonała rozstrzygnięcia Powiatowego Konkursu
Szopek Bożonarodzeniowych. Po dokładnym zapoznaniu się z przedstawio-
nymi pracami Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca
w poszczególnych kategoriach wiekowych:

PRZEDSZKOLA
I miejsce - ZKiW Dzierżążno
II miejsce - Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK" Kartuzach
III miejsce - Przedszkole Niepubliczne "ANIOŁEK" w Kiełpinie
Wyróżnienie - Przedszkole Niepubliczne "BAJECZNY OGRÓD" w Sierakowicach
                     - Niepubliczne Przedszkole "CHATKA PUCHATKA" gr. "Króliczki" w Somoninie

KLASY "0"
I miejsce - ZS Miechucino
II miejsce - SP Szarłata
III miejsce - SP Banino
Wyróżnienie - Przedszkole Samorządowe w Chmielnie
Wyróżnienie - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szopie

KLASY I - II
I miejsce - Paulina Reszka /SP Szarłata/
II miejsce - Jan Melech /Parafialna /SP Żukowo/
III miejsce - Maciej Wydrowski /SP prokowo/
Wyróżnienie - Mateusz Podgórski /SP Chmielno/, Przemysław Zabrocki /SP Czeczewo/, Kinga Papke /SP Banino/

KLASY III - IV
I miejsce - Milosz Łajming /SP Skrzeszewo/
II miejsce - Kinga Wydrowska /SP Prokowo/
III miejsce - Rafał Czaja /SP Reskowo/
Wyróżnienie - Maciej Schmidt /SP Chmielno/, Patryk Bronk /SP Sierakowice/

KLASY V - VI
I miejsce - Dorota Chalicka /SP Skrzeszewo/, Maryna Socha /SP Somonino/
II miejsce - Arkadiusz Wroński /ZS Kiełpino/, Oliwia Gliniecka /ZKiW Brodnica Górna/
III miejsce - Kamil Papke /SP Banino/
Wyróżnienie - Michał Klewicki /Parafialna SP Żukowo/

KLASY GIMNAZJALNE
I miejsce - Joanna Riegel /GP Pomieczyno/
II miejsce - Edyta Czaja /ZS Miechucino/
III miejsce - Joanna Serkowska /GP Nr 2 Kartuzy/
Wyróżnienie - Adriana Zielke /GP Somonino/

>>> regulamin konkursu
_____________________________________________________________


© GOK Somonino. All rights reserved.